Få koll på viktiga miljömärkningar i Sverige och EU

Det finns så många olika miljömärkningar för livsmedelsprodukter.

 • Vilka är de?
 • Vad står de för egentligen?
 • Vad är deras syfte?

Här har vi samlat information om hur vanliga miljömärkningar i Sverige och EU står sig när det kom-mer till miljö, djuromsorg, hälsa och arbetsvillkor. Vi föredrar miljömärkt mat men vad som är bäst för varje inköp får sedan var och en bestämma utifrån vad som känns viktigt.

KRAV

Sveriges mest kända miljömärkning KRAV är en svensk märkning som följer alla regler som EU-ekologiskt har. Men har särskilt höga krav på djuromsorg, socialt ansvar, klimatpåverkan samt hårda krav gällande fiske, skaldjur, hållbar odling och fiske. KRAV är utöver detta en ekonomisk förening där vinsten går till att sprida kunskap och öka försäljningen av Kravmärkta varor.

Styrelsen inkluderar företag som jobbar med dem samt intresseföreningar så som:

Företag:
 • Arla
 • Scan
 • ICA
Intresseföreningar:
 • Naturskyddsföreningen
 • Fältbiologerna
 • Ekologiska Lantbrukarna

För mer information läs här.

EU-ekologiskt

Så vad betyder EU-ekologiskt?
EU-ekologiskt är en rad regler som garanterar att maten är producerad utan konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel och med omsorg om djur och natur.
På en ekologisk gård får djuren komma ut i friska luften, det finns också krav på djurhänsyn och endast ett fåtal tillsatser är tillåtna i färdig mat.

Enligt EU:s förordningar ska en ekologisk produkt märkas med märket för EU ekologiskt. Det betyder att en KRAV-märkt produkt även ska märkas med EU ekologiskt, trots att KRAV:s egna regler i många fall är striktare.
Det är i slutändan EUs ekologiska märkning av livsmedel.

För mer information läs här.

Svanen

Det statliga bolaget Miljömärkning Sverige kläckte iden Svanen år 1989 när Nordiska Ministerrådet startade Svanenmärkningen för att hjälpa konsumenter göra bra val för miljön. Det började med papper och batterier men märket finner du nu på en mängd varor och tjänster.
Efter några år fick Svanen sällskap av EU-Blomman, EU:s miljömärke. Det statliga bolaget Miljömärkning Sverige ansvarar för både Svanen och EU-Blomman och arbetar utan vinstsyfte på uppdrag av regeringen.

För mer information och bildgrafer läs här.

MSC

MSC står för Marine Stewardship Council och är en oberoende, global, icke-vinstgivande organisation som har som uppgift att lösa problemet med överfiskning. Märkningen är en garanti för att produkten kommer från ett välskött fiske och att den inte bidragit till miljöproblemet med överfiskning.

Bra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens eget miljömärke och är därmed den enda miljömärkningen i Sverige där kraven utformats av en miljöorganisation.
Dess mål är att nå ett samhälle i balans med naturen där miljönytta, folkhälsa och global solidaritet är i högsta pivotering.
Med hjälp av Bra Miljöval kan Naturskyddsföreningen även påverka andra miljömarkeringar genom att ständigt sträva efter att skärpa kraven för produkter och tjänster med mål att minska miljöförstörandet.
Det finns för tillfället över 700 varor och tjänster märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning, Bra Miljöval.
Märkningen drivs utan vinstintresse.

För mer information och bildgrafer läs här.

EU Ecolabel (EU-blomman)

Svanens motsvarighet i Europa. Visionen för EU-blommans produkter är ett hållbart samhälle. Kraven för märkningen tas fram transparent av ansvariga organ i EU:s medlemsländer, där arbetet sker på uppdrag av EU-kommissionen.
De använder sig utav experter på området, frågar branschen om råd och tar in synpunkter från alla som är intresserade. Därav ges en försäkran om att kraven blir så tuffa och så bra som möjligt.

EU-blommans miljömärkningar baseras på:

 • Specifika, fastställda kriterier för olika produktgrupper
 • En öppenhet i arbetsprocesserna för alla intresserade
 • Ger bara licens till de varor och tjänster som ansöker om en licens och som därefter klarar våra krav
 • En licens som är godkänd i ett nordiskt land gäller också i övriga nordiska länder inom miljömärkningen.

För mer information och bildgrafer läs här.